Hier onder worden de sportscholen vermeld die internationaal met AJBA en nationaal met het FOG verbonden zijn.