Beste Budo vrienden en vriendinnen,

Ik wens u namens het Bestuur van de All Japan Budo Association Nederland en HQ een gezond en gelukkig Nieuwjaar toe. Voor u en uw familie.
We hebben een zwaar jaar achter de rug en kunnen moeilijk onze geliefde Budo beoefenen,
maar we moeten positief blijven en volharden.
En ook al kunnen we deze niet op de tatami beoefenen, dagelijks ermee bezig blijven.
Het is immers een levenspad.
Ook voor 2022 zullen we evenementen organiseren en ook in Servië zal een seminar worden georganiseerd.
Ik hoop jullie spoedig weer in volle gezondheid op de tatami te ontmoeten.
Dirk Klok
Namens het Bestuur van AJBA Nederland