Kodokan Kime-no-Kata & Kodokan Goshin Jutsu
​Bij Imaf is Kime-no-kata (keuze uit Busen of Kodokan) is voor 4e dan verplicht, het Goshin Jutsu voor de 5e dan. In deze stage wordt de kodokan vorm gedoceerd.
Geschikt voor witte banders, hogere dangraden en alles er tussenin.
Vrije entree voor onze eigen leden maar ook voor leden van IMAF, AJBA, JBN en FOG.
Locatie:
Budo Ryu Arnhem aan de Bernardlaan 49 in Arnhem.
Zondag 2 October 2022 -11:00 t/m 14:00
Budo-Ryu Arnhem
http://budo-ryu.nl/
secretaris@imaf.n